درباره ما

     موسسه جهان علم پس از پیگیری فراوان و با هدف فراهم نمودن فرصتهای آموزشی برای علاقه مندان کلاسهای آمادگی کارشناسی ارشد و دیگر دوره های کاربردی و در نهایت با هدف تبدیل شدن به

یک مرکز دانشگاهی علمی کاربردی توسط آقایان

دکتر خلیل مطلب زاده، دکتر محمد شهبازی، دکتر محمود رضا قربان صباغ

(که فعالیت های آموزشی نامبردگان برای اکثریت پوشیده نیست ) پایه گذاری گردید.

 این مرکز از ابتدای تاسیس تلاش نموده است که موفقیت های خاصی را که تا آن تاریخ برای علاقه مندان فراهم نبوده است فراهم نماید.

در این رابطه خوشحال خواهیم شد که نظرات شما عزیزان را جهت بهبود شرایط از طریق امکانات ارتباطی موسسه دریافت نماییم.