تعیین سطح

چنانچه تاکنون در موسسه آموزش عالی آزاد جهان علم ثبت نام نکردید و می خواهید هر کدام از زبان ها ( غیر انگلیسی) را از سطحی غیر از سطح اول آغاز کنید، باید نسبت به تهیه فیش تعیین سطح اقدام نمایید. در غیر این صورت برای ثبت نام حضوری به موسسه مراجعه نمایید.

چنانچه قبلا در موسسه مشغول به تحصیل بودید و از زمان آخرین دوره ی شما بیشتر از سه ماه می گذرد لازم است در آزمون تعیین سطح شرکت نمایید.

در ثبت مشخصات با خطا مواجه هستید. ایا کد آزمون را انتخاب نمودید؟.
چنانچه از اطلاعات ثبت شده مطمئن هستید برای تکمیل عملیات لازم است هزینه فیش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید. .

یک عدد ده رقمی مانند: 0941237895

یک عدد 11 رقمی مانند: 09151234567

مانند : info@ test.com
یک نسخه از اطلاعات ثبت شده به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.

چنانچه قبلا در موسسه ثبت نام کردید و شماره زبان آموزی خود را به خاطر دارید، هشت رقم آخر آن را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ عنوان ساعت برگزاری محل برگزاری هزینه فیش
1400/11/04 تعیین سطح آلمانی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/04 تعیین سطح روسی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/04 تعیین سطح ترکی 18:00-19:30 جهان علم 250000 ریال
1400/11/05 تعیین سطح اسپانیایی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/05 تعیین سطح چینی 18:15-19:45 جهان علم 250000 ریال
1400/11/06 تعیین سطح فرانسه 15:00-16:30 مجازی 250000 ریال
1400/11/06 تعیین سطح ترکی 18:00-19:30 مجازی 250000 ریال
1400/11/06 تعیین سطح آلمانی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/07 رزرو ترم یک برای تمامی گروه ها 16:00-18:00 مجازی رایگان
1400/11/07 تعیین سطح اسپانیایی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/09 تعیین سطح فرانسه 15:00-16:30 مجازی 250000 ریال
1400/11/09 تعیین سطح ایتالیایی 15:00-16:30 مجازی 250000 ریال
1400/11/09 تعیین سطح عربی 16:30-18:00 مجازی 250000 ریال
1400/11/10 تعیین سطح اسپانیایی 16:30-18:00 مجازی 250000 ریال
1400/11/11 تعیین سطح ترکی 18:00-19:30 مجازی 250000 ریال
1400/11/11 تعیین سطح روسی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/11 تعیین سطح آلمانی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/12 تعیین سطح چینی 18:15-19:45 جهان علم 250000 ریال
1400/11/13 تعیین سطح ترکی 18:00-19:30 جهان علم 250000 ریال
1400/11/13 تعیین سطح آلمانی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/14 رزرو ترم یک برای تمامی گروه ها 16:00-18:00 مجازی رایگان
1400/11/16 تعیین سطح روسی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/16 تعیین سطح عربی 16:30-18:00 جهان علم 250000 ریال
1400/11/17 تعیین سطح چینی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/18 تعیین سطح آلمانی 18:15-19:45 مجازی 250000 ریال
1400/11/18 تعیین سطح فرانسه 15:00-16:30 مجازی 250000 ریال
1400/11/21 رزرو ترم یک برای تمامی گروه ها 16:00-18:00 مجازی رایگان

درگاه مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.