تعیین سطح

چنانچه تاکنون در موسسه آموزش عالی آزاد جهان علم ثبت نام نکردید و می خواهید هر کدام از زبان ها ( غیر انگلیسی) را از سطحی غیر از سطح اول آغاز کنید، باید نسبت به تهیه فیش تعیین سطح اقدام نمایید. در غیر این صورت برای ثبت نام حضوری به موسسه مراجعه نمایید.

چنانچه قبلا در موسسه مشغول به تحصیل بودید و از زمان آخرین دوره ی شما بیشتر از سه ماه می گذرد لازم است در آزمون تعیین سطح شرکت نمایید.

در ثبت مشخصات با خطا مواجه هستید. خطاهای زیر را بررسی نمایید.
چنانچه از اطلاعات ثبت شده مطمئن هستید برای تکمیل عملیات لازم است هزینه فیش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید. .

یک عدد ده رقمی مانند: 0941237895

یک عدد 11 رقمی مانند: 09151234567

مانند : info@ test.com
یک نسخه از اطلاعات ثبت شده به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.

چنانچه قبلا در موسسه ثبت نام کردید و شماره زبان آموزی خود را به خاطر دارید، هشت رقم آخر آن را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ عنوان ساعت شروع محل برگزاری هزینه فیش
1398/11/12 تعیین سطح آلمانی 15:00-16:30 جهان علم 100000ریال
1398/11/14 تعیین سطح فرانسه 16:00-18:00 جهان علم 100000ریال
1398/11/14 تعیین سطح ترکی 15:30-17:30 جهان علم 100000ریال
1398/11/15 تعیین سطح ایتالیایی 16:45-18:15 جهان علم 100000ریال
1398/11/16 تعیین سطح روسی 16:30-18:00 جهان علم 100000ریال
1398/11/16 تعیین سطح آلمانی 15:00-16:30 جهان علم 100000ریال
1398/11/17 تعیین سطح عربی 16:30-18:00 جهان علم 100000ریال
1398/11/25 تعیین سطح Sample IELTS Academic (Analytical) 09:00-11:45 جهان علم 900000ریال
1398/11/25 تعیین سطح (Analytical) Sample IELTS General 09:00-11:45 جهان علم 900000ریال
1398/11/25 تعیین سطح (Assessment) Sample IELTS Academic 09:00-11:45 جهان علم 600000ریال
1398/11/25 تعیین سطح (Assessment) Sample IELTS General 09:00-11:45 جهان علم 600000ریال

درگاه مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.